Úvod


POZOR "INFO PORTÁL 2011" bude funkční pouze do konce roku 2017!

Web doména "http://www.csv-os.cz" včetně všech subdomén bude nefunkční - bude ukončen provoz!

Vítáme vás na vstupních webových stránkách do projektu "INFO PORTÁL 2011".

Projekt soustřeďuje internetové prezentace jednotlivých organizačních subjektů Českého svazu včelařů. o, s.. Přihlásit lze jak domovské stránky, které jsou již v provozu, tak požádat o přidělení nových - realizovaných na společné doméně: csv-os.cz                                                                                             

Jak vyhledávat:

V menu "VPRAVO"  pod znakem ČSV, o.s. ZELENÉ POLE . (při hledání jednotlivých subjektů  n e p o u ž í v e j t e  bílou šablonu "hledat"!!!!)

Jak vyhledat požadovanou ZO? :

Klik na: přehled všech ZO u ČSV - zde lze vyhledat všechny ZO ČSV zapojené (nezapojené) do projektu. Řazeno podle jednotlivých Krajů a dále podle podřízenosti v OO ČSV, o. s. (Okresní Organizace)

Okresní organizace - slouží k otevření web-stránek POUZE PŘIHLÁŠENÝCH  OO ČSV, o.s. (seznam prezentací jednotlivých Okresních Výborů)

Stránky přihlášených KKV ČSV, o.s. lze vyhledat v interaktivní mapě ČR (v horní části obrazu)

poznámka: bílé pole "vyhledat" slouží pouze k vyhledání vepsaného slova v textu otevřených stránek. Nevyhledá webové stránky!!!

 

 

 

 

 

obrázek v přehleduCílem je vyřešit:

V stávajících podmínkách chovu včel na celém území České republiky není dostupná přehledná informace o jednotlivých včelařských spolcích. Neustále se komplikující nákazové situace, ale především jejich zvládání vyžaduje pružnější komunikaci mezi jednotlivými sdruženími a jednotlivými subjekty ČSV.

Pro případné zájemce o chov včel chybí dostupnost informací o aktivitách chovatelů v tom konkrétním regionu, který je  zajímá. Schází přehled kontaktů na včelaře - odborníky a základní zásady v chovu včel, především v zdravotních otázkách.

Pro nevčelařskou veřejnost – konzumenty včelích produktů schází internetová informace o místních propagačních akcích chovatelů včel.

Projekt je kapacitně připraven na pokrytí všech žádostí jednotlivých stupňů (ZO, OO, MO, KKV, zájmových uskupení a žákovských kroužků) Českého svazu včelařů, o.s.

Konzultace, návrhy, nebo žádosti o zřízení vlastních webových stránek a zapojení se do projektu na:

Dušan Straňák  -   Jednatel OV ČSV, o.s. Jihlava

stranak@vcelarstvi.cz

Vytvořeno/změněno 17. 07. 2017, 20:35:26 hodin, založil/a DStranak

 
UPRAVIT © ČSV, o. s. 2011